Chương I – Tiết 6 : Phân tích đa thức thành nhân từ bằng phương pháp đặt nhân tử chung – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán Lớp 8, Tập 1 từ bài 39 đến 42 – Trang 19

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sự thật là thứ quý giá nhất chúng ta có. Hãy tiết kiệm nó.
Truth is the most valuable thing we have. Let us economize it.
Mark Twain
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Old school Easter eggs.