pacman, rainbows, and roller s

Reading Unit 6 Lớp 12 Trang 62

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 12 Unit 6 Future Jobs Reading trang 62 SGK. Chuẩn bị cho buổi phỏng vấn xin việc có thể làm bạn căng thẳng, đặc biệt là khi bạn được mời đến phỏng vấn lần đầu tiên. Sau đây là vài lời khuyên có thể giúp bạn giảm căng thẳng và tạo được ấn tượng tốt cho người phỏng vấn bạn.

UNIT 6: FUTURE JOBS

READING (ĐỌC) 

 

Before you read

Theo nhóm, chọn các yếu tố em cho là sẽ giúp em thành công trong buổi phỏng vấn xin việc.

mặc y phục xềnh xoàng            cảm thấy căng thẳng

trà lời rõ ràng, chân thật         • có óc khôi hài

cảm thấy tự tin                       • tránh nẻ các câu hỏi khó

    While you read

Đọc đoạn văn và làm các bài tập theo sau.

Chuẩn bị cho buổi phỏng vấn xin việc có thể làm bạn căng thẳng, đặc biệt là khi bạn được mời đến phỏng vấn lần đầu tiên. Sau đây là vài lời khuyên có thể giúp bạn giảm căng thẳng và tạo được ấn tượng tốt cho người phỏng vấn bạn., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hạnh phúc là người thầy hà khắc, đặc biệt là hạnh phúc của người khác.
Happiness is a hard master, particularly other people's happiness.
Aldous Huxley
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên