Teya Salat

Chương II: Số nguyên – Luyện tập – Hướng dẫn giải bài 95, 96, 97, 98, 99, 100 SGK Toán 6 trang 95

Chương II: Số nguyên – Luyện tập – Hướng dẫn giải bài 95, 96, 97, 98, 99, 100 SGK Toán 6 trang 95


95. Giải thích vì sao (-1)^3 = -1. Còn có số nguyên nào khác mà lập phương của nó bằng chính nó Chương II: Số nguyên – Luyện tập – Hướng dẫn giải bài 95, 96, 97, 98, 99, 100 SGK Toán 6 trang 95

Còn hai số khác là 0 và 1. Ta có : 0^3 = 0, 1^3 = 1


96. Tính :Chương II: Số nguyên – Luyện tập – Hướng dẫn giải bài 95, 96, 97, 98, 99, 100 SGK Toán 6 trang 95


97. So sánh: Chương II: Số nguyên – Luyện tập – Hướng dẫn giải bài 95, 96, 97, 98, 99, 100 SGK Toán 6 trang 95


98. Tính giá trị của biểu thức : Chương II: Số nguyên – Luyện tập – Hướng dẫn giải bài 95, 96, 97, 98, 99, 100 SGK Toán 6 trang 95


99. Áp dụng tính chất a (b – c) = ab -ac,điền số thích hợp vào chỗ trống : Chương II: Số nguyên – Luyện tập – Hướng dẫn giải bài 95, 96, 97, 98, 99, 100 SGK Toán 6 trang 95


100. Giá trị của tích m. n^2 với m = 2, n = -3 là số nào trong 4 đáp án dưới đây : Chương II: Số nguyên – Luyện tập – Hướng dẫn giải bài 95, 96, 97, 98, 99, 100 SGK Toán 6 trang 95


***** CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT ! *****, , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cuộc hành trình duy nhất là cuộc hành trình vào nội tâm.
The only journey is the journey within.
Rainer Maria Rilke
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên