Chương II: Số nguyên – Luyện tập – Hướng dẫn giải bài 95, 96, 97, 98, 99, 100 SGK Toán 6 trang 95

Chương II: Số nguyên – Luyện tập – Hướng dẫn giải bài 95, 96, 97, 98, 99, 100 SGK Toán 6 trang 95


95. Giải thích vì sao (-1)^3 = -1. Còn có số nguyên nào khác mà lập phương của nó bằng chính nó Chương II: Số nguyên – Luyện tập – Hướng dẫn giải bài 95, 96, 97, 98, 99, 100 SGK Toán 6 trang 95

Còn hai số khác là 0 và 1. Ta có : 0^3 = 0, 1^3 = 1


96. Tính :Chương II: Số nguyên – Luyện tập – Hướng dẫn giải bài 95, 96, 97, 98, 99, 100 SGK Toán 6 trang 95


97. So sánh: Chương II: Số nguyên – Luyện tập – Hướng dẫn giải bài 95, 96, 97, 98, 99, 100 SGK Toán 6 trang 95


98. Tính giá trị của biểu thức : Chương II: Số nguyên – Luyện tập – Hướng dẫn giải bài 95, 96, 97, 98, 99, 100 SGK Toán 6 trang 95


99. Áp dụng tính chất a (b – c) = ab -ac,điền số thích hợp vào chỗ trống : Chương II: Số nguyên – Luyện tập – Hướng dẫn giải bài 95, 96, 97, 98, 99, 100 SGK Toán 6 trang 95


100. Giá trị của tích m. n^2 với m = 2, n = -3 là số nào trong 4 đáp án dưới đây : Chương II: Số nguyên – Luyện tập – Hướng dẫn giải bài 95, 96, 97, 98, 99, 100 SGK Toán 6 trang 95


***** CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT ! *****, , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Những bi kịch thực sự trên thế giới này không phải là xung đột giữa đúng và sai. Chúng là xung đột giữa hai điều đúng.
Genuine tragedies in the world are not conflicts between right and wrong. They are conflicts between two rights.
Hegel
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Old school Swatch Watches