80s toys - Atari. I still have

Chương II : Số nguyên _ Luyện tập _ Hướng dẫn giải bài 31, 32, 33, 34, 35 SGK Toán 6 trang 77

Chương II : Số nguyên _ Luyện tập _ Hướng dẫn giải bài 31, 32, 33, 34, 35 SGK Toán 6 trang 77


31. Tính :

a. (-30) + (-5) = -35


b. (-7) + (-13) = -20


c. (-15) + (-235) = -250


32. Tính :


a. 16 + (-6) = 10


b. 14 + (-6) = 8


c. (-8) + 12 = 4


33. Điền số thích hợp vào ô trống :Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ai cũng nói, "Hãy nghe theo trái tim đi." Tôi làm thế, nó vỡ rồi.
Everybody said, "Follow your heart". I did, it got broken
Agatha Christie
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên