Old school Easter eggs.

Chương II : Số nguyên – Nhân hai số nguyên cùng dấu – Hướng dẫn giải bài 78, 79, 80, 81, 82, 83 SGK Toán 6 trang 91

Chương II : Số nguyên – Nhân hai số nguyên cùng dấu – Hướng dẫn giải bài 78, 79, 80, 81, 82, 83 SGK Toán 6 trang 91


78. Tính : Chương II : Số nguyên – Nhân hai số nguyên cùng dấu – Hướng dẫn giải bài 78, 79, 80, 81, 82, 83 SGK Toán 6 trang 91

79. TínhChương II : Số nguyên – Nhân hai số nguyên cùng dấu – Hướng dẫn giải bài 78, 79, 80, 81, 82, 83 SGK Toán 6 trang 91


80. Cho a là một số nguyên âm. Hỏi b là số nguyên âm hay số nguyên dương nếu :


a. a x b là một số nguyên dương nên a, b cùng dấu mà a là số nguyên âm nên b là số nguyên âm


b. a x b là một số nguyên âm nên a, b khác dấu mà a là số nguyên âm nên b là số nguyên dương


81. Trong một trò chơi băn bi vào các hình tròn vẽ bên trên mặt đất ( hình dưới ), bạn Sơn bắn được ba viên điểm 5, một viên điểm 0 và hai viên điểm -2, bạn Dũng bắn được hai viên điểm 10, một viên điểm -2 và ba viên điểm -4. Hỏi bạn nào điểm cao hơn ?


Tổng số điểm của bạn Sơn là :


5 . 3 + 0 + (-2) = 11 điểm


Tổng số điểm của bạn Dũng là :, , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Quyền lực thường nghĩ mình có linh hồn vĩ đại hơn và tầm nhìn bao quát hơn nhiều những gì mà kẻ yếu có thể hiểu được.
Power always thinks it has a great soul and vast views beyond the comprehension of the weak.
John Adams
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên