Duck hunt

Đề thi kiểm tra giữa học kì 2 lớp 6 môn Văn, Toán có đáp án khá chi tiết

HocTap321 chia sẻ Đề thi kiểm tra giữa học kì 2 lớp 6 môn Văn, Toán có đáp án khá chi tiết

Các em tham khảo dưới đây Đề thi giữa học kì 2 môn Toán, Văn lớp 6 có đáp án năm học 2015 – 2016. Thời gian làm bài 90 phút. 

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ 2

NĂM HỌC 2015 – 2016

Môn: Toán, Văn. Khối 6

Thời gian: 90’ (không kể thời gian phát đề)

A. Môn Toán

I. Trắc nghiệm: (2 điểm) 

Bài 1: Khoanh tròn vào một chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Trong tập hợp số nguyên, tập hợp các ước của 4 là:

A. {1; 2; 4; 8}                   B. {1; 2; 4}

C. {-4; -2; -1; 1; 2; 4}       D. {-4; -2; -1; 0; 1; 2; 4}

Câu 2: Cặp phân số bằng nhau là:, , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu có bản năng của riêng mình, tìm đường tới trái tim, cũng như loài côn trùng yếu ớt nhất tìm đường tới đóa hoa, với ý chí không gì có thể làm mất tinh thần hay trệch hướng.
Love has its own instinct, finding the way to the heart, as the feeblest insect finds the way to its flower, with a will which nothing can dismay nor turn aside.
Balzac
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên