XtGem Forum catalog

Đề thi kiểm tra giữa học kì 2 lớp 6 môn Văn, Toán có đáp án khá chi tiết

HocTap321 chia sẻ Đề thi kiểm tra giữa học kì 2 lớp 6 môn Văn, Toán có đáp án khá chi tiết

Các em tham khảo dưới đây Đề thi giữa học kì 2 môn Toán, Văn lớp 6 có đáp án năm học 2015 – 2016. Thời gian làm bài 90 phút. 

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ 2

NĂM HỌC 2015 – 2016

Môn: Toán, Văn. Khối 6

Thời gian: 90’ (không kể thời gian phát đề)

A. Môn Toán

I. Trắc nghiệm: (2 điểm) 

Bài 1: Khoanh tròn vào một chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Trong tập hợp số nguyên, tập hợp các ước của 4 là:

A. {1; 2; 4; 8}                   B. {1; 2; 4}

C. {-4; -2; -1; 1; 2; 4}       D. {-4; -2; -1; 0; 1; 2; 4}

Câu 2: Cặp phân số bằng nhau là:, , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sự phẫn nộ xác đáng khơi dậy tất cả sức mạnh của con người.
A good indignation brings out all one's powers.
Ralph Waldo Emerson
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên