Bài 41: Quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ (Giải bài tập 1, 2, 3, 4 )

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Chứng minh rằng đường nối các vị trí A, I, A’ là đường truyền của tia sang từ đỉnh ghim A đến mắt


Hướng dẫn giải


Đặt mắt ở phía cạnh cong của miêng thủy tinh (hoặc nhựa trong suốt), ta  thấy chỉ có một vị trí quan sát được hình ảnh của ghim A qua miếng thủy tinh. Điều đó chứng tỏ rằng ánh sáng từ A phát ra, truyền đến khe hở I vào miếng thủy tinh rồi đến mắt. Khi chỉ nhìn thấy ghim A’ có nghĩa là A’ đã che khuất I và A, do đó ánh sáng từ A phát ra không đến được mắt. Vậy đường nối các vị trí A, i, A’ là đường truyền của tia sáng từ đỉnh ghim A tới mắt


Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)


Nêu nhận xét về đường truyền của tia sáng từ không khí vào thủy tinh. Chỉ ra tia tới, tia khúc xạ, góc tới, góc khúc xạ. Đo độ lớn góc khúc xạ .


Hướng dẫn giải


Tia sáng truyền từ không khí vào thủy tinh (hoặc nhữa trong suốt), bị khúc xạ tại mặt phân cách giữa không khí và thủy tinh.


Khi tia sáng truyền từ không khí vào các môi trường  trong suốt khác thì góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới


Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK), , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình bạn thực sự có thể mang lại tri thức thực sự. Nó không phụ thuộc vào bóng tối hay sự ngu dốt.
True friendship can afford true knowledge. It does not depend on darkness and ignorance.
Henry David Thoreau
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Old school Easter eggs.