The Soda Pop

Chương II: Cảm ứng – Truyền qua xi-nap – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 11 trang 123
Chương II: Cảm ứng – Truyền qua xi-nap – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 11 trang 123Câu 1. Vẽ sơ đồ cấu tạo xináp.

Trả lời:


Hình 30.2. Sơ đồ câu tạo xináp hóa học.Câu 2. Chất trung gian hóa học có vai trò như thế nào trong truyền tin qua xináp?


Trả lời:


Chất trung gian hóa học đi qua khe xináp làm thay đổi tính thấm ở màng sau xináp và làm xuất hiện điện thế hoạt động lan truyền đi tiếp. Enzim có ở màng sau xináp thủy phân axêtincôlin và côlin. Hai chất này quay trở lại chùy xináp và được tái tổng hợp lại thành axêlineôlin chứa trong các túi.


Câu 3. Đánh dấu X vào ôcho câu trả lời đúng về xináp.


□    a) Tốc độ truyền tin qua xináp hóa học chậm hơn so với lan truyền


xung thần kinh trên sợi thần kinh không có bao miêlin., ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Một trong những điều may mắn nhất có thể xảy ra trong cuộc đời bạn là có tuổi thơ hạnh phúc.
One of the luckiest things that can happen to you in life is to have a happy childhood.
Agatha Christie
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên