Polaroid

Chương II : Số nguyên – Ôn tập I – Hướng dẫn giải bài 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 SGK Toán 6 trang 98

Chương II : Số nguyên – Ôn tập I – Hướng dẫn giải bài 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 SGK Toán 6 trang 98 


107. Trên trục số cho hai điểm a, b. Hãy :

a. Xác định các điểm -a; -b trên trục sốChương II : Số nguyên – Ôn tập I – Hướng dẫn giải bài 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 SGK Toán 6 trang 98


b. Xác định các điểm |a|, |b|, |-a|, |-b| với 0Chương II : Số nguyên – Ôn tập I – Hướng dẫn giải bài 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 SGK Toán 6 trang 98


c. So sánh các số : a, b, -a, -b, |a|,|b|,|-a|,|-b| với 0Chương II : Số nguyên – Ôn tập I – Hướng dẫn giải bài 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 SGK Toán 6 trang 98 Chương II : Số nguyên – Ôn tập I – Hướng dẫn giải bài 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 SGK Toán 6 trang 98


108. Cho số nguyên a khác 0. So sánh -a với a, -a với 0Chương II : Số nguyên – Ôn tập I – Hướng dẫn giải bài 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 SGK Toán 6 trang 98


109. Dưới đây là tên và năm sinh của một số nhà toán học :


Sắp xếp các năm sinh trên đây theo thứ tự thời gian tăng dần.Chương II : Số nguyên – Ôn tập I – Hướng dẫn giải bài 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 SGK Toán 6 trang 98Chương II : Số nguyên – Ôn tập I – Hướng dẫn giải bài 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 SGK Toán 6 trang 98


110. Trong các câu sau đây, câu nào đúng, câu nào sai ? Cho ví dụ minh họa đối với các câu sai :


a. Tổng của hai số nguyên âm là một số nguyên âm . Đúng, , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Dù một cuộc cách mạng có thành công hay thất bại, nó cũng đòi hỏi sự hy sinh của những con người có trái tim vĩ đại.
Whether a revolution succeeds or fails people of great hearts will always be sacrificed to it.
Heinrich Heine
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên