Disneyland 1972 Love the old s

Ôn Tập Tổng Kết Sinh Học 8

HocTap321 hướng dẫn các bạn giải bài tập ôn tập tổng kết sinh học 8 học kì 2. Gồm có 2 phần, phần lý thuyết và bài tập. Trước tiên mình xem qua phần lý thuyết, trong này có 9 bài cần giải quyết và qua phần bài tập có 5 bài trang 212 cần giải quyết.

BÀI 66: GIẢI BÀI TẬP ÔN TẬP TỔNG KẾT SINH HỌC 8

 

I. GIẢI ĐÁP CÁC LỆNH

1. Lệnh I

Điền bảng:

Bảng 66 - 1. Các cơ quan bài tiết


, , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đôi khi bạn phải tin vào niềm tin của người khác cho tới khi tìm được niềm tin của riêng mình.
Sometimes you've got to believe in someone else's belief in you until your belief kicks in.
Les Brown
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên