Polaroid

Ôn Tập Tổng Kết Sinh Học 8

HocTap321 hướng dẫn các bạn giải bài tập ôn tập tổng kết sinh học 8 học kì 2. Gồm có 2 phần, phần lý thuyết và bài tập. Trước tiên mình xem qua phần lý thuyết, trong này có 9 bài cần giải quyết và qua phần bài tập có 5 bài trang 212 cần giải quyết.

BÀI 66: GIẢI BÀI TẬP ÔN TẬP TỔNG KẾT SINH HỌC 8

 

I. GIẢI ĐÁP CÁC LỆNH

1. Lệnh I

Điền bảng:

Bảng 66 - 1. Các cơ quan bài tiết


, , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Muốn biết người phải nghe họ nói.
Khổng Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên