Ôn Tập Tổng Kết Sinh Học 8

HocTap321 hướng dẫn các bạn giải bài tập ôn tập tổng kết sinh học 8 học kì 2. Gồm có 2 phần, phần lý thuyết và bài tập. Trước tiên mình xem qua phần lý thuyết, trong này có 9 bài cần giải quyết và qua phần bài tập có 5 bài trang 212 cần giải quyết.

BÀI 66: GIẢI BÀI TẬP ÔN TẬP TỔNG KẾT SINH HỌC 8

 

I. GIẢI ĐÁP CÁC LỆNH

1. Lệnh I

Điền bảng:

Bảng 66 - 1. Các cơ quan bài tiết


, , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Từ chỗ là khách biến thành vai chủ, lấn dần dần đất của địch để đến chỗ địch không còn chỗ đứng.
Phản khách vi chủ.
Tôn Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

The Soda Pop