Pair of Vintage Old School Fru

Chương II : Số nguyên – Nhân hai số nguyên khác dấu – Hướng dẫn giải bài 72, 74, 75, 76, 77 trang 89 SGK toán 6

Chương II : Số nguyên – Nhân hai số nguyên khác dấu – Hướng dẫn giải bài 73, 74, 75, 76, 77 trang 89 SGK toán 6


73. Thực hiện phép tính : Chương II : Số nguyên – Nhân hai số nguyên khác dấu – Hướng dẫn giải bài 72, 74, 75, 76, 77 trang 89 SGK toán 6

74. Tính 125 . 4 . Từ đó suy ra kết quả Chương II : Số nguyên – Nhân hai số nguyên khác dấu – Hướng dẫn giải bài 72, 74, 75, 76, 77 trang 89 SGK toán 6


76. So sánh Chương II : Số nguyên – Nhân hai số nguyên khác dấu – Hướng dẫn giải bài 72, 74, 75, 76, 77 trang 89 SGK toán 6


76 Điền vào ô trống Chương II : Số nguyên – Nhân hai số nguyên khác dấu – Hướng dẫn giải bài 72, 74, 75, 76, 77 trang 89 SGK toán 6


77. Một xí nghiệp may mỗi ngày được 250 bộ quần áo. Khi may theo mốt mới, chiều dài của vải dùng để may quần áo tăng x dm ( khổ vải như cũ ). Hỏi chiều dài của vải dùng để may 250 bộ quần áo mỗi ngày tăng bao nhiêu đề xi mét biết :


Giải : Số vải tăng mỗi ngày là : 250 . x (m)


a. Mỗi ngày số vải tăng là : 250 . 3 = 750 (dm) = 75 (m)


b. Mỗi ngày số vải tăng là : 250 . (-2) = -500 (dm) = -50 (m)


***** CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT  *****, , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Yêu mọi người, tin vài người, đừng xúc phạm tới ai hết.
Love all, trust afew, do wrong to none.
William Shakespeare
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên