XtGem Forum catalog

Đại cương của giới thực vật – Đặc điểm chung của thực vật – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 6 trang 12
Đại cương của giới thực vật – Đặc điểm chung của thực vật – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 6 trang 12


Thực vật trong thiên nhiên rất đa dạng và phong phú.

Tuy đa dạng nhưng chúng có một số đặc điểm chung:


Tự tổng hợp được chất hữu cơ.


Phần lớn không có khả năng di chuyền.


Phản ứng chậm với các kích thích từ bên ngoài.


 


Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi đã sống tám mươi năm trong đời và tôi chẳng biết điều gì, ngoài việc cam chịu và tự bảo mình rằng côn trùng sinh ra là để cho nhện nuốt lấy, và con người sinh ra để bị tàn phá bởi sự đau khổ.
I have lived eighty years of life and know nothing for it, but to be resigned and tell myself that flies are born to be eaten by spiders and man to be devoured by sorrow.
Voltaire
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên