Chương II : Số nguyên – Cộng hai số nguyên khác dấu – Hướng dẫn giải bài 27, 28, 29 SGK Toán 6 trang 76

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nước mắt là dấu hiệu cho sự bất lực của tâm hồn trong việc kìm nén cảm xúc và duy trì mệnh lệnh với bản thân.
Tears are the symbol of the inability of the soul to restrain its emotion and retain its self command.
Henri Frederic Amiel
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Snack's 1967