XtGem Forum catalog

Chương III: Phân số – Biểu đồ phần trăm – Hướng dẫn giải bài 149, 150, 151, 152 SGK Toán 6 tạp 2 trang 61

Chương III: Phân số – Biểu đồ phần trăm – Hướng dẫn giải bài 149, 150, 151, 152 SGK Toán 6 tạp 2 trang 61


Tỉ số phần trăm thường được biểu thị một cách trực quan bởi biểu đồ.

Người ta dùng ba dạng biểu đồ : biểu đồ cột, biểu


đồ ô vuông và biểu đồ hình quạt.


1. Biểu đồ cột.


Người ta dựng một tia số thẳng đứng. Mỗi đơn vị


độ dài trên tia số ứng với 1%.


Để biểu thị một tỉ số a phần trăm, ta dựng một cột hình chữ nhật có chiều cao bằng a đơn vị độ dài trên tia số.


2. Biểu đồ ô vuông


Người ta chia một hình vuông thành 100 hình vuông nhỏ bằng nhau.Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy giữ trái tim không bao giờ chai cứng, và tâm tính không bao giờ kiệt sức, và bàn tay không bao giờ gây sự tổn thương.
Have a heart that never hardens, and a temper that never tires, and a touch that never hurts.
Charles Dickens
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên