Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Chương II : Số nguyên – Luyện tập – Hướng dẫn giải bài 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 SGK trang 73 Toán 6

Chương II : Số nguyên – Luyện tập – Hướng dẫn giải bài 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 SGK trang 73 Toán 6


16. Diền chữ Đ ( Đúng ) hoặc S ( Sai ) vào ô vuông để có một nhận xét đúng :

Chương II : Số nguyên – Luyện tập – Hướng dẫn giải bài 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 SGK trang 73 Toán 6


17. Có thể khẳng định rằng tập hợp  Zbao gồm hai bộ phận là các số nguyên dương và các số nguyên âm được không ? Tạo sao ?


Sai vì còn thiếu số 0


18. a. Số nguyên a lớn hơn 2. Số a có chắc là số nguyên dương không ? Có a lớn hơn 2 nên nằm bên phải đuêmr 2 nên cũng nằm bên phải điểm 0


b. Số b nhỏ hơn 3. Số b có chắc chắn là số nguyên âm không ? Không vì b có thể là 0, 1, 2


c. Số nguyên c lớn hơn -1. Số c có chắc chắn là số nguyên dương không ? Không vì c có thể là 0


d. Số nguyên a nhỏ hơn -5. Số d có chắc chắn là số nguyên âm không ? có a nhỏ hơn -5 nên a nằm bên trái điểm 5 nên cũng nằm bên trái điểm 0


19. Điền dấu thích hợp  vào chỗ trống để được kết quả đúng, , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Dốc lòng vì người đợi thiên mệnh.
Ngạn ngữ Nhật Bản
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên