Disneyland 1972 Love the old s

Chương 7. Lăng kính – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 179 SGK Vật Lý lớp 11
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang  179  SGK Vật Lý lớp 11


ĐỀ BÀI

Câu 1: Lăng kính là gì? Nêu cấu tạo và các đặc trưng quang học của lăng kính


Câu 2: Trình bày tác dụng của lăng kính đối với sự truyền ánh sáng qua nó. Xét hai trường hợp:


– Ánh sáng đơn sắc;


– Ánh sáng trắng.


Câu 3: Nêu các công dụng của lăng kính.


Câu 4: Có ba trường hợp truyền tia sáng qua lăng kính như Hình 28.8


Chương 7. Lăng kính – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang  179  SGK Vật Lý lớp 11


Ở (các) trường hợp nào sau đây, lăng kính không làm lệch tia ló về phía đáy ?, , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu thuần khiết và nghi ngờ không thể sống cùng nhau: tại cánh cửa nơi nghi ngờ bước vào, tình yêu rời khỏi.
Pure love and suspicion cannot dwell together: at the door where the latter enters, the former makes its exit.
Alexandre Dumas
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên