Snack's 1967

Chương 7. Lăng kính – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 179 SGK Vật Lý lớp 11
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang  179  SGK Vật Lý lớp 11


ĐỀ BÀI

Câu 1: Lăng kính là gì? Nêu cấu tạo và các đặc trưng quang học của lăng kính


Câu 2: Trình bày tác dụng của lăng kính đối với sự truyền ánh sáng qua nó. Xét hai trường hợp:


– Ánh sáng đơn sắc;


– Ánh sáng trắng.


Câu 3: Nêu các công dụng của lăng kính.


Câu 4: Có ba trường hợp truyền tia sáng qua lăng kính như Hình 28.8


Chương 7. Lăng kính – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang  179  SGK Vật Lý lớp 11


Ở (các) trường hợp nào sau đây, lăng kính không làm lệch tia ló về phía đáy ?, , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Luôn luôn có tốt xấu, thăng trầm, chính đáng và phi lý. Tôi thề với bạn tất cả những điều đó sẽ không bao giờ thay đổi.
There is the good and the bad, the great and the low, the just and the unjust. I swear to you that all that will never change.
Albert Camus
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên