Insane

Đề thi học kì 1 môn toán lớp 6 năm 2014 – 2015 (Có Đáp án)

HocTap321 chia sẻ Đề thi học kì 1 môn toán lớp 6 năm 2014 – 2015 (Có Đáp án)

PHÒNG GD- ĐT MỸ ĐỨC                               BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ I

TRƯỜNG THCS MỸ THÀNH         MÔN: TOÁN LỚP 6 NĂM HỌC 2014 – 2015

                                                Thời gian làm bài: 90 phút ( không kể thời gian phát đề)

I. Trắc nghiệm: (3,0đ)

          Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng  trong các câu  sau:

Câu 1: Tập hợp có 3 phần tử là :

A. {0;1}           B. {0; a; b}         C. {Bưởi, cam, chanh, táo}       D. {6A; 6B}

Câu 2 : Cho tập hợp M = { 0; 1; 3; 5} kết luận nào sau đây là đúng:

A. 0 M                   B. {1; 0}  M            C. {1; 2; 3} M             D. {0}  M

Câu 3:  Cách tính đúng là :, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cộng đồng đình trệ khi không có thôi thúc của cá nhân. Thôi thúc của cá nhân tàn lụi khi không có sự cảm thông của cộng đồng.
The community stagnates without the impulse of the individual. The impulse dies away without the sympathy of the community.
William James
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên