The Soda Pop

Chương II : Số nguyên – Luyện tập – Hướng dẫn giải bài 41, 42, 43, 44, 45 SGK Toán 6 trang 79

Chương II : Số nguyên – Luyện tập – Hướng dẫn giải bài 41, 42, 43, 44, 45 SGK Toán 6 trang 79 


41. Tính : Chương II : Số nguyên – Luyện tập – Hướng dẫn giải bài 41, 42, 43, 44, 45 SGK Toán 6 trang 79

42. Tính nhanh :


a. Chương II : Số nguyên – Luyện tập – Hướng dẫn giải bài 41, 42, 43, 44, 45 SGK Toán 6 trang 79


b. Tổng của tất cả các số nguyên có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn 10 = 0


43. Hai ca nô cùng xuất phát từ C đi về phí A hoặc B ( Hình dưới ). Ta quy ước chiều tuef C đến B là chiều dương ( nghĩa là vận tốc và quãng đường đi từ C vê phía B được biểu thị bằng số dương và theo chiều ngược lại là số âm )


Hỏi sau một giờ hai ca nô cách nhau bao nhiêu km nếu vận tốc ủa chúng lần lượt là : Chương II : Số nguyên – Luyện tập – Hướng dẫn giải bài 41, 42, 43, 44, 45 SGK Toán 6 trang 79


a. Sau một h hai ca nô cách nhau : 10 – 7 = 3 (km)


b. Sau một giờ hai ca nô cách nhau : 10 + 7 = 17 (km)


44. Hình dưới biểu diễn một người đi từ C đến A rồi quay về B.Chương II : Số nguyên – Luyện tập – Hướng dẫn giải bài 41, 42, 43, 44, 45 SGK Toán 6 trang 79, , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khi chớm biết yêu thì vui. Lúc biết yêu rồi thì buồn.
Leo Tolstoy
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên