Chương II : Số nguyên – QUy tắc chuyển vế – Hướng dẫn giải bài 61, 62, 63, 64, 65 SGK Toán 6 trang 87

Chương II : Số nguyên – QUy tắc chuyển vế – Hướng dẫn giải bài 61, 62, 63, 64, 65 SGK Toán 6 trang 87


61. Tìm số nguyên x biết : Chương II : Số nguyên – QUy tắc chuyển vế – Hướng dẫn giải bài 61, 62, 63, 64, 65 SGK Toán 6 trang 87

62. Tìm số nguyên a biết Chương II : Số nguyên – QUy tắc chuyển vế – Hướng dẫn giải bài 61, 62, 63, 64, 65 SGK Toán 6 trang 87


63. Tìm số nguyên x biết rằng tổng của ba số : 3; -2 và x bằng 5


Theo đầu bài ta có : Chương II : Số nguyên – QUy tắc chuyển vế – Hướng dẫn giải bài 61, 62, 63, 64, 65 SGK Toán 6 trang 87


64. Cho a là số nguyên. Tìm số nguyên x biết : Chương II : Số nguyên – QUy tắc chuyển vế – Hướng dẫn giải bài 61, 62, 63, 64, 65 SGK Toán 6 trang 87


65. Cho a, b là các số nguyên. Tìm số nguyên x biết  Chương II : Số nguyên – QUy tắc chuyển vế – Hướng dẫn giải bài 61, 62, 63, 64, 65 SGK Toán 6 trang 87


***** CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT ! *****, , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đời sống, Đời chết. Đời cười, Đời khóc. Đời thử và Đời bỏ cuộc. Nhưng Đời trông khác biệt trong mắt của mỗi người.
Life lives, life dies. Life laughs, life cries. Life gives up and life tries. But life looks different through everyone’s eyes.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Disneyland 1972 Love the old s