XtGem Forum catalog

Chương II : Số nguyên – Tính chất của phép cộng các số nguyên – Hướng dẫn giải bài 36, 37, 38, 39, 40 SGK Toán 6 trang 78

Chương II : Số nguyên – Tính chất của phép cộng các số nguyên – Hướng dẫn giải bài 36, 37, 38, 39, 40 SGK Toán 6 trang 78


36. Tính :

a. Chương II : Số nguyên – Tính chất của phép cộng các số nguyên – Hướng dẫn giải bài 36, 37, 38, 39, 40 SGK Toán 6 trang 78 b. Chương II : Số nguyên – Tính chất của phép cộng các số nguyên – Hướng dẫn giải bài 36, 37, 38, 39, 40 SGK Toán 6 trang 78


37. Tìm tổng các số nguyên x biết :


a. -4 < x < 3Chương II : Số nguyên – Tính chất của phép cộng các số nguyên – Hướng dẫn giải bài 36, 37, 38, 39, 40 SGK Toán 6 trang 78


b. -5 < x < 5Chương II : Số nguyên – Tính chất của phép cộng các số nguyên – Hướng dẫn giải bài 36, 37, 38, 39, 40 SGK Toán 6 trang 7838. Chiếc diều của bạn inh bay cao 15m so với mặt đất. Sau một lúc độ cao của chiếc diều tăng 2m rồi sau đó lại giảm 3m. Sau  hai lần thay đổi độ cao của chiếc diều là :


15 + 2 + (-3) = 14 (m)


39. Tính :


a. Chương II : Số nguyên – Tính chất của phép cộng các số nguyên – Hướng dẫn giải bài 36, 37, 38, 39, 40 SGK Toán 6 trang 78


b. Chương II : Số nguyên – Tính chất của phép cộng các số nguyên – Hướng dẫn giải bài 36, 37, 38, 39, 40 SGK Toán 6 trang 78, , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tất cả mọi người đều có quyền bình đẳng với tự do, tài sản của mình và sự bảo vệ của pháp luật.
All men have equal rights to liberty, to their property, and to the protection of the laws.
Voltaire
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên