Chương II : Số nguyên – Luyện tập – Hướng dẫn giải bài 51, 52, 53, 54, 55, 56 SGK Toán 6 trang 82

Chương II : Số nguyên – Luyện tập – Hướng dẫn giải bài 51, 52, 53, 54, 55, 56 SGK Toán 6 trang 82


51. Tính: Chương II : Số nguyên – Luyện tập – Hướng dẫn giải bài 51, 52, 53, 54, 55, 56 SGK Toán 6 trang 8252. Tính tuổi thọ của nhà bác học Ác si mét biết rằng ông sinh năm -287 và mất năm -212

Tuổi thọ của nhà bác học Ac si mét là : – 212 – (-287) = 75 tuổi


53. Điền số thích hợp vào ô trống : Chương II : Số nguyên – Luyện tập – Hướng dẫn giải bài 51, 52, 53, 54, 55, 56 SGK Toán 6 trang 82


54. Tìm số nguyên x biết rằngChương II : Số nguyên – Luyện tập – Hướng dẫn giải bài 51, 52, 53, 54, 55, 56 SGK Toán 6 trang 82


55. Đố vui : Ba bạn Hồng, Lan, Hoa tranh luận với nhau:


Hồng nói rằng có thể tìm được hai số nguyên mà hiệu của chúng lớn hơn số bị trừ, Hoa khẳng định rằng không thể tìm được; Lan lại nói rằng còn có thể tìm được hai số nguyên mà hiệu của chúng lớn hơn cả số trừ và số bị trừ.


Bạn đồng ý với ạ  Vì sao ? Cho ví dụ.


Đồng ý với ý kiến của Hồng và Lan


Ví dụ : (-5) – (-3) = -2 hiệu -2 lớn hơn số bị trừ (-5) ( ý kiến của Hồng ), , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nếu cuộc đời có thể đoán trước, nó sẽ không còn là cuộc đời, và cũng không còn hương vị nữa.
If life were predictable it would cease to be life, and be without flavor.
Eleanor Roosevelt
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Polly po-cket