Vật Lý

HocTap321.XtGem.Com cung cấp miễn phí tài liệu học tập lớp 12 môn Vật Lý

Bài 1: Dao động điều hòa (Giải bài

I. Lý thuyết Dao động điều hòa 1. Dao động điều hòa là dao động trong đó lí độ của vật là một hàm côsin (hay sin) của thời gian.

Bài 2: Con lắc lò xo (Giải bài tập 4,5,6)

I. Lý thuyết Con lắc lò xo Phương trình động lực học của dao động điều hòa là F = ma = – kx hay a = -kx/m trong đó F là

Bài 3: Con lắc đơn (Giải bài tập 4,5,6,7)

I. Lý thuyết Con lắc đơn 1. Với con lắc đơn, thành phần lực kéo vật về vị trí cân bằng là P1 = – mgs/l= ma = ms” hay s”

Bài 4: Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức (Giải bài tập 5,6)

I. Lý thuyết Dao động tắt dần dao động cưỡng bức 1. Khi không có ma sát con lắc dao động điều hòa với tần số riêng. Gọi là tần số r

Bài 5: Tổng hợp hai dao động điều hòa (Giải bài tập 4,5,6)

I. Lý thuyết Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ FRE-NEN 1. Mỗi dao động điều hòa được biể

Bài 1: Sóng cơ và sự truyền sóng cơ (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)

ĐỀ BÀI Câu 1:  Sóng cơ là gì? Câu 2: Thế nào là sóng ngang ? Thế nào là sóng dọc? Câu 3: Bước sóng là gì ? Câu 4:  Viết

Bài 2: Giao thoa sóng (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)

ĐỀ BÀI Câu 1: Hiện tượng giao thoa của hai sóng là gì ? Câu 2: Nêu công thức xác định vị trí các cực đại giao thoa. Câu

Bài 3: Sóng dừng (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)

ĐỀ BÀI Câu 1: Sự phản xạ sóng trên vật cản cố định có đặc điểm gì ? Câu 2: Sự phản xạ sóng trên vật cản tự do có đặc điể

Bài 4: Đặc trưng vật lý của âm (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)

ĐỀ BÀI Câu 1: Hạ âm và siêu âm có cùng bản chất không? Câu 2:  Sóng âm là gì? Câu 3: Nhạc âm là gì ? Câu 4: Trong ba môi

Chương 2. Đặc trưng sinh lý của âm – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 59 SGK Vật Lý lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  trang  59  SGK Vật Lý lớp 12 ĐỀ BÀI Câu 1: Hãy kể ra những đặc trưng sinh l

Chương 3. Đặc trưng sinh lý của âm – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trang 66 SGK Vật Lý lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  trang  66  SGK Vật Lý lớp 12 ĐỀ BÀI Câu 1: Phát biểu định nghĩa:

Bài 2: Các mạch điện xoay chiều (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

ĐỀ BÀI Câu 1: Phát biểu định luật Ôm cho mạch điện xoay chiều chỉ có, a) một tụ điện; b) một cuộn cảm thuần. Câu 2:  Dựa

Bài 4: Công suất tiêu thụ của mạch điện xoay chiều (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6)

ĐỀ BÀI Câu 1:  Công suất điện tiêu thụ trong một mạch điện xoay chiều phụ thuộc vào những đại lượng nào ? Câu 2: Trong c
Ngẫu Nhiên

Ring ring