XtGem Forum catalog

Unit 6: THE YOUNG PIONEERS CLUB – Câu lạc bộ Thiếu niên Tiền phong. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3 trang 60 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
LANGUAGE FOCUS. Unit 6: THE YOUNG PIONEERS CLUB – Câu lạc bộ Thiếu niên Tiền phong. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3 trang 60 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


Task 1 :(Hướng dẫn giải bài tập trang 60 SGK)

Đề bài:


Work with a partner. Ask and answer questions about Y & Y Spring activity program.


Cùng với bạn em, hãy hỏi và trả lời câu hỏi về hoạt động của Y & Y Spring.


Unit 6: THE YOUNG PIONEERS CLUB – Câu lạc bộ Thiếu niên Tiền phong. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3 trang 60 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.Câu hỏi và hướng dẫn câu trả lời


1. + When do they plant and water trees along streets?


     On February 2.


+ Where do they plant and water trees along the streets?


On the City centcr streets., , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu thương cũng như cơ thể của chúng ta là dòng chảy bất tận.
Our affections as well as our bodies are in perpetual flux.
Jean Jacques Rousseau
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên