Bài 4: Phản ứng phân hạch (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Mọi hành vi ngu xuẩn đều xuất phát tự sự bắt chước những người chúng ta không thể giống.
Almost all absurdity of conduct arises from the imitation of those who we cannot resemble.
Samuel Johnson
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog