Bài 4: Phản ứng phân hạch (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khả năng tìm được cái đẹp trong những điều nhỏ bé nhất khiến gia đình trở nên hạnh phúc và cuộc đời trở nên đáng yêu.
The power of finding beauty in the humblest things makes home happy and life lovely.
Louisa May Alcott
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog