Bài 2: Con lắc lò xo (Giải bài tập 4,5,6)
I. Lý thuyết Con lắc lò xo


Phương trình động lực học của dao động điều hòa là

F = ma = – kx hay a = -kx/m trong đó F là lực tác dụng lên vật m, x là li độ của vật m, k là độ cứng lò xo; dấu trừ chỉ ra rằng lực F luôn luôn hướng về vị trị cân bằng.


Phương trình có thể được viết dưới dạng: x” = – ω2x.


2. Công thức tính tần số góc: ω = Bài 2: Con lắc lò xo (Giải bài tập 4,5,6)=> k = ω2m.


3. Chu kì dao động: T = Bài 2: Con lắc lò xo (Giải bài tập 4,5,6)


4. Động năng: Wđ = 1/2.mv2.


5. Thế năng (mốc thế năng ở vị trí cân bằng): W= 1/2.kx2.


6. Cơ năng của con lắc:


W = Wđ + W= 1/2.mv+ 1/2.kx2 = 1/2.kA2 = 1/2.mω2A2., , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cuộc sống phủ đầy gai, và tôi không biết phương thuốc nào hơn ngoài đi thật nhanh qua chúng. Ta càng quanh quẩn trong sự bất hạnh của chính mình càng lâu thì sức mạnh hãm hại của nó càng lớn.
Life is thickly sown with thorns, and I know no other remedy than to pass quickly through them. The longer we dwell on our misfortunes the greater is their power to harm us.
Voltaire
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Old school Swatch Watches