Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Bài 2: Con lắc lò xo (Giải bài tập 4,5,6)
I. Lý thuyết Con lắc lò xo


Phương trình động lực học của dao động điều hòa là

F = ma = – kx hay a = -kx/m trong đó F là lực tác dụng lên vật m, x là li độ của vật m, k là độ cứng lò xo; dấu trừ chỉ ra rằng lực F luôn luôn hướng về vị trị cân bằng.


Phương trình có thể được viết dưới dạng: x” = – ω2x.


2. Công thức tính tần số góc: ω = Bài 2: Con lắc lò xo (Giải bài tập 4,5,6)=> k = ω2m.


3. Chu kì dao động: T = Bài 2: Con lắc lò xo (Giải bài tập 4,5,6)


4. Động năng: Wđ = 1/2.mv2.


5. Thế năng (mốc thế năng ở vị trí cân bằng): W= 1/2.kx2.


6. Cơ năng của con lắc:


W = Wđ + W= 1/2.mv+ 1/2.kx2 = 1/2.kA2 = 1/2.mω2A2., , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cả đời chỉ yêu một lần là tốt nhất. Yêu quá nhiều sẽ trở nên lãnh đạm, chia tay quá nhiều sẽ trở thành thói quen, đổi người yêu quá nhiều sẽ hay so sánh. Đến cuối cùng, bạn sẽ không còn tin vào tình yêu nữa. Thực ra, đối với tình yêu, càng đơn thuần sẽ càng hạnh phúc.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên