Bài 2: Con lắc lò xo (Giải bài tập 4,5,6)
I. Lý thuyết Con lắc lò xo


Phương trình động lực học của dao động điều hòa là

F = ma = – kx hay a = -kx/m trong đó F là lực tác dụng lên vật m, x là li độ của vật m, k là độ cứng lò xo; dấu trừ chỉ ra rằng lực F luôn luôn hướng về vị trị cân bằng.


Phương trình có thể được viết dưới dạng: x” = – ω2x.


2. Công thức tính tần số góc: ω = Bài 2: Con lắc lò xo (Giải bài tập 4,5,6)=> k = ω2m.


3. Chu kì dao động: T = Bài 2: Con lắc lò xo (Giải bài tập 4,5,6)


4. Động năng: Wđ = 1/2.mv2.


5. Thế năng (mốc thế năng ở vị trí cân bằng): W= 1/2.kx2.


6. Cơ năng của con lắc:


W = Wđ + W= 1/2.mv+ 1/2.kx2 = 1/2.kA2 = 1/2.mω2A2., , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Những mối quan tâm ngày hôm nay hiếm khi nào là những mối quan tâm của ngày mai.
The cares of today are seldom those of tomorrow.
William Cowper
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Lamborghini Huracán LP 610-4 t