Polaroid

Vật Lý

HocTap321.XtGem.Com cung cấp miễn phí tài liệu học tập lớp 12 môn Vật Lý

Bài 2: Hiện tượng quang điện trong (1, 2, 3, 4, 5, 6)

ĐỀ BÀI Câu 4: Hãy ghép nửa câu ở phần trên với nửa câu ở phần dưới để thành một câu có nội dung đúng. A. pin hóa học… B.

Bài 3: Hiện tượng quang – phát quang (1, 2, 3, 4, 5, 6)

ĐỀ BÀI Câu 1:  Câu 2: Câu 3: Sự phát sáng của vật nào dưới đây là sự phát quang? A. Tia lửa điện. B. Hồ quang. C. Bóng đ

Bài 4: Mẫu nguyên tử Bo (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

ĐỀ BÀI Câu 1: Mẫu nguyên tử Bo khác mẫu nguyên tử Rơ-đơ-pho ở điểm nào? Câu 2:  Câu 3: Câu 4: Chọn câu đúng. Trạng thái

Bài 5: Sơ lược về lazer (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

ĐỀ BÀI Câu 5: Có những loại laze gì? Câu 7: Hãy chọn câu đúng. Chùm sáng do laze rubi phát ra có màu gì? A. Trắng      

Bài 1: Tính chất và cấu tạo hạt nhân (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

  ĐỀ BÀI Câu 1:Trong các câu sau câu nào đúng? câu nào sai? 1. Kích thước hạt nhân tỉ lệ với số nuclôn A. 2. Các hạt nhâ

Bài 2: Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)

ĐỀ BÀI Câu 1: Hãy chọn câu đúng. Năng lượng liên kết riêng A. giống nhau với mọi hạt nhân. B. lớn nhất với các hạt nhân

Bài 4: Phản ứng phân hạch (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6)

ĐỀ BÀI Câu 1: So sánh quá trình phóng xạ α và quá trình phân hạch. Câu 2: 

Bài 5: Phản ứng nhiệt hạch (Giải bài tập 1,2,3,4)

ĐỀ BÀI Câu 1: Hãy nêu lên các điều kiện để phản ứng nhiệt hạch có thể xảy ra. Câu 2: So sánh (định tính) phản ứng nhiệt

Bài 1: Các hạt sơ cấp (Giải bài tập 1, 2, 3)

ĐỀ BÀI Câu 1: So sánh năng lượng liên kết của electron trong nguyên tử hydro và năng lượng liên kết của một proton trong hạt nhân

Bài 2: Cấu tạo vũ trụ (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13)

  Câu 1:  Câu 2: Câu 3:  Phân biệt hành tinh và vệ tinh. Câu 4: Tiểu hành tinh là gì? Câu 5: Những hành tinh nào thuộc n

Hướng dẫn giải bài tập Vật lý 12 chính xác và chi tiết nhất

Hướng dẫn giải bài tập Vật lý 12 chính xác và chi tiết nhất CHƯƠNG I – DAO ĐỘNG CƠ * Bài 1: Dao động điều hòa * Bài 2: Con lắc lò x
Ngẫu Nhiên