Vật Lý

HocTap321.XtGem.Com cung cấp miễn phí tài liệu học tập lớp 12 môn Vật Lý

Chương 3. Truyền tải điện năng, máy biến áp – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 91 SGK Vật Lý lớp 12

ĐỀ BÀI Câu 1: Máy biến áp là gì ? Nêu cấu tạo và nguyên tắc làm việc của máy biến áp Câu 2: Máy biến áp lí tưởng làm việ

Bài 6: Máy phát điện xoay chiều (Giải bài tập 1, 2, 3, 4)

ĐỀ BÀI Câu 1: Các máy phát điện xoay chiều nói chung dựa trên nguyên tắc nào? Câu 2: Phân biệt dòng một pha với dòng ba

Bài 7: Động cơ không đồng bộ ba pha (Giải bài tập 1,2)

ĐỀ BÀI Câu 1: Phát biểu nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ Câu 2: Nếu cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của độ

Bài 1: Mạch dao động (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)

ĐỀ BÀI Câu 1: Mạch dao động là gì? Câu 2: Nêu định luật biến thiên của điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng đi

Bài 3: Mạch có R, L, C mắc nối tiếp (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6)

ĐỀ BÀI Câu 1: Phát biểu mối quan hệ giữa sự biến thiên theo thời gian của từ trường và điện trường xoáy. Câu 2: Phát biể

Bài 4: Sóng điện từ (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6)

ĐỀ BÀI Câu 1: Sóng điện từ là gì ? Nêu những đặc điểm của sóng điện từ. Câu 2: Nêu những đặc điểm của sự truyền sóng vô

Bài 5: Thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

ĐỀ BÀI Câu 1: Hãy nêu bốn nguyên tắc cở bản của việc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến. Câu 2: Sóng mang là gì? thế

Bài 1: Tán sắc ánh sáng (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5)

ĐỀ BÀI Câu 1: .Trình bày thí nghiệm của Niu- tơn về sự tán sắc ánh sáng. Câu 2:  Trình bày thí nghiệm với ánh sáng đơn s

Bài 2: Giao thoa ánh sáng (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)

ĐỀ BÀI Câu 1: Kết luận quan trọng rút ra từ thí nghiệm Y-âng là gì Câu 2:  Viết công thức xác định vị trí các vân sáng?

Bài 3: Các loại quang phổ (1, 2, 3, 4, 5, 6)

  ĐỀ BÀI Câu 1: Quang phổ vạch phát xạ là gì? Điều kiện để có quang phổ vạch phát xạ là gì? Đặc điểm của quang phổ vạch

Bài 4: Tia hồng ngoại và tia tử ngoại (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)

ĐỀ BÀI Câu 1: Căn cứ vào đâu mà khẳng định được rằng tia hồng ngoại và tia tử ngoại có cùng bản chất với ánh sáng thông thường ?

Bài 5: Tia X (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

ĐỀ BÀI Câu 1: Tia X Câu 2: Trình bày cấu tạo và hoạt động của ống Cu-lít-giơ ? Câu 3: Nêu các tính chất và tác dụng của

Bài 1: Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử (Giải 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)

ĐỀ BÀI Câu 1:  Phôtôn là gì? Câu 2: Giải thích định luật về giới hạn quang điện bằng thuyết phôtôn. Câu 3: Giải thích đị
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog