Duck hunt

Bài 4: Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức (Giải bài tập 5,6)
I. Lý thuyết Dao động tắt dần dao động cưỡng bức


1. Khi không có ma sát con lắc dao động điều hòa với tần số riêng. Gọi là tần số riêng vì nó chỉ phụ thuộc vào các đặc tính của con lắc.

2. Dao động tắt dần:


Dao động có biên độ giảm dần theo thời gian gọi là dao động tắt dần. Nguyên nhân làm tắt dần dao động là do lực ma sát và lực cản của môi trường.


3. Dao động duy trì


Nếu ta cung cấp thêm năng lượng cho vật dao động có ma sát để bù lại sự tiêu hao vì ma sát mà không làm thay đổi chu kỳ riêng của nó thì dao động kéo dài mãi và gọi là dao động duy trì.


4. Dao động cưỡng bức


+ Dao động chịu tác dụng của một ngoại lực cưỡng bức tuần hoàn gọi là dao động cưỡng bức.


+ Dao động cưỡng bức có biên độ không đổi và có tần số bằng tần số lực cưỡng bức.


5. Cộng hưởng, , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Số phận chẳng là gì hơn ngoài những việc được thực hiện trong một trạng thái tồn tại trước đó.
Fate is nothing but the deeds committed in a prior state of existence.
Ralph Waldo Emerson
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên