XtGem Forum catalog

Listening Unit 4 Lớp 10 Trang 48

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 4 Special Education Listening trang 48 SGK. Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về câu lạc bộ Vầng Trăng khuyết, hãy cùng xem họ đã làm những công việc có ý nghĩa gì cho những người nghèo nhé.

UNIT 4: SPECIAL EDUCATION

LISTENING (NGHE)

Before you listen

Theo cặp. các em hãy điền vào chỗ trống bằng một từ cho trong khung.

1. photographie         3. photographer             5. photogenic

2. photography         4. photograph

While you listen

Task 1: Hãy nghe thông tin về một câu lạc bộ nhiếp ảnh và quyết định xem những lời nói sau đúng (T) hay sai (F).

1. T        2. F       3. T       4. F           5. T

Task 2: Hãy nghe lại và điền vào chồ trống bằng từ thích hợp., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Giá như anh có thể thấy em khi em còn là cô bé, không có áo giáp để chống lại thế giới này... anh sẽ giữ em dưới đôi cánh của mình... anh sẽ bảo vệ em trước tất cả.
I wish I'd seen you as a little girl, without your armor to fend off the world...I would have kept you underneath my wing...I would protect you from everything.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên