Polly po-cket

Listening Unit 4 Lớp 10 Trang 48

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 4 Special Education Listening trang 48 SGK. Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về câu lạc bộ Vầng Trăng khuyết, hãy cùng xem họ đã làm những công việc có ý nghĩa gì cho những người nghèo nhé.

UNIT 4: SPECIAL EDUCATION

LISTENING (NGHE)

Before you listen

Theo cặp. các em hãy điền vào chỗ trống bằng một từ cho trong khung.

1. photographie         3. photographer             5. photogenic

2. photography         4. photograph

While you listen

Task 1: Hãy nghe thông tin về một câu lạc bộ nhiếp ảnh và quyết định xem những lời nói sau đúng (T) hay sai (F).

1. T        2. F       3. T       4. F           5. T

Task 2: Hãy nghe lại và điền vào chồ trống bằng từ thích hợp., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu là linh hồn đọng lại của tất cả lửa trên đời.
Love is a spirit of all compact of fire.
William Shakespeare
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên