XtGem Forum catalog

Bài 2 : Sự phân bố dân cư - Các chủng tộc trên thế giới

HocTap321 hướng dẫn giải Bài 2 : Sự phân bố dân cư - Các chủng tộc trên thế giới sgk lịch sử 7


SỰ PHÂN BỐ DÂN CƯ - CÁC CHỦNG TỘC TRÊN THẾ GIỚII. Sự phân bố dân cư:- Hiện nay dân số trên thế giới trên 6 tỉ người.- Mật độ 46 người/km2- Dân cư phân bố không đồng đều trên thế giới.II. Các chủng tộc: - Dựa vào hình thái bên ngoài do, tóc, mắt, mũi, …- Vàng: tóc đen dài, mắt đen , mũi thấp.- Đen: tóc xoăn nhắn, mắt đen to, mũi thấp rộng- Trắng: Tóc nâu vàng, mắt xanh, mũi cao hẹp., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Có những điều tôi không thể ép buộc. Tôi phải thích ứng. Có những lúc mà sự thay đổi lớn nhất cần đến là sự thay đổi quan điểm của tôi.
There are things I can't force. I must adjust. There are times when the greatest change needed is a change of my viewpoint.
Denis Diderot
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên