XtGem Forum catalog

Bài 2 : Sự phân bố dân cư - Các chủng tộc trên thế giới

HocTap321 hướng dẫn giải Bài 2 : Sự phân bố dân cư - Các chủng tộc trên thế giới sgk lịch sử 7


SỰ PHÂN BỐ DÂN CƯ - CÁC CHỦNG TỘC TRÊN THẾ GIỚII. Sự phân bố dân cư:- Hiện nay dân số trên thế giới trên 6 tỉ người.- Mật độ 46 người/km2- Dân cư phân bố không đồng đều trên thế giới.II. Các chủng tộc: - Dựa vào hình thái bên ngoài do, tóc, mắt, mũi, …- Vàng: tóc đen dài, mắt đen , mũi thấp.- Đen: tóc xoăn nhắn, mắt đen to, mũi thấp rộng- Trắng: Tóc nâu vàng, mắt xanh, mũi cao hẹp., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đừng có đi loanh quanh mà nói rằng thế giới này nợ bạn cuộc sống. Thế giới chẳng nợ bạn điều cả. Nó ở đây từ trước rồi.
Don't go around saying the world owes you a living. The world owes you nothing. It was here first.
Mark Twain
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên