Pair of Vintage Old School Fru

Bài 13: Môi trường đới ôn hòa

HocTap321 hướng dẫn các bạn giải bài tập địa lý 7 Bài 13 Môi trường đới nóng câu 1, 2 trang 45 SGK. Các hải lưu nóng cũng có tác động đến sự biến động khí hậu ở đới ôn hòa. Ví dụ: ở bán đảo Xcăng-đi-na-vi ở trong khu vực ôn đới lạnh, nhưng lại có khí hậu ấm và ẩm do ảnh hưởng của hải lưu nóng.

ĐỊA LÝ 7 BÀI 13: GIẢI BÀI TẬP MÔI TRƯỜNG ĐỚI ÔN HÒA

 

I. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1. Phân tích bảng số liệu SGK (trang 42) để thấy tính chất trung gian của khí hậu đới ôn hòa.

Trả lời:

- Về vị trí: đới ôn hòa nằm giữa đới nóng và đới lạnh.

- Về nhiệt độ trung bình năm: không nóng bằng đới nóng và không lạnh bằng đới lạnh.

- Về lượng mưa trung bình năm: không nhiều như đới nóng và không ít như đới lạnh.

Câu 2. Quan sát hình 13.1, phân tích những yếu tố gây nên sự biến động thời tiết ở đới ôn hòa.

Trả lời:, , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chúng ta không nên nói một giờ của người này đáng giá với một giờ của người khác, mà nên nói người này trong một giờ cũng đáng giá như người khác trong một giờ. Thời gian là tất cả, con người không là gì: nhiều nhất cũng chỉ là thân xác của thời gian.
We should not say that one man's hour is worth another man's hour, but rather that one man during an hour is worth just as much as another man during an hour. Time is everything, man is nothing: he is at the most time's carcass.
Karl Marx
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên