XtGem Forum catalog

Bài 13: Môi trường đới ôn hòa

HocTap321 hướng dẫn các bạn giải bài tập địa lý 7 Bài 13 Môi trường đới nóng câu 1, 2 trang 45 SGK. Các hải lưu nóng cũng có tác động đến sự biến động khí hậu ở đới ôn hòa. Ví dụ: ở bán đảo Xcăng-đi-na-vi ở trong khu vực ôn đới lạnh, nhưng lại có khí hậu ấm và ẩm do ảnh hưởng của hải lưu nóng.

ĐỊA LÝ 7 BÀI 13: GIẢI BÀI TẬP MÔI TRƯỜNG ĐỚI ÔN HÒA

 

I. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1. Phân tích bảng số liệu SGK (trang 42) để thấy tính chất trung gian của khí hậu đới ôn hòa.

Trả lời:

- Về vị trí: đới ôn hòa nằm giữa đới nóng và đới lạnh.

- Về nhiệt độ trung bình năm: không nóng bằng đới nóng và không lạnh bằng đới lạnh.

- Về lượng mưa trung bình năm: không nhiều như đới nóng và không ít như đới lạnh.

Câu 2. Quan sát hình 13.1, phân tích những yếu tố gây nên sự biến động thời tiết ở đới ôn hòa.

Trả lời:, , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đừng để tình yêu sai lầm đánh lừa bạn, nhưng đừng để tình yêu thực sự đi qua mình.
Don't let false love fool you, but don't let real love pass you by.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên