80s toys - Atari. I still have

Bài 13: Môi trường đới ôn hòa

HocTap321 hướng dẫn các bạn giải bài tập địa lý 7 Bài 13 Môi trường đới nóng câu 1, 2 trang 45 SGK. Các hải lưu nóng cũng có tác động đến sự biến động khí hậu ở đới ôn hòa. Ví dụ: ở bán đảo Xcăng-đi-na-vi ở trong khu vực ôn đới lạnh, nhưng lại có khí hậu ấm và ẩm do ảnh hưởng của hải lưu nóng.

ĐỊA LÝ 7 BÀI 13: GIẢI BÀI TẬP MÔI TRƯỜNG ĐỚI ÔN HÒA

 

I. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1. Phân tích bảng số liệu SGK (trang 42) để thấy tính chất trung gian của khí hậu đới ôn hòa.

Trả lời:

- Về vị trí: đới ôn hòa nằm giữa đới nóng và đới lạnh.

- Về nhiệt độ trung bình năm: không nóng bằng đới nóng và không lạnh bằng đới lạnh.

- Về lượng mưa trung bình năm: không nhiều như đới nóng và không ít như đới lạnh.

Câu 2. Quan sát hình 13.1, phân tích những yếu tố gây nên sự biến động thời tiết ở đới ôn hòa.

Trả lời:, , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cái gì bạn không giữ được trong miệng thì cũng không giữ được ở trong nhà.
Ngạn ngữ Nga
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên