pacman, rainbows, and roller s

Chương 2. Đặc trưng sinh lý của âm – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 59 SGK Vật Lý lớp 12
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  trang  59  SGK Vật Lý lớp 12


ĐỀ BÀI

Câu 1: Hãy kể ra những đặc trưng sinh lí của âm.


Câu 2: Độ cao của âm là gì ?Nó có liên quan đến đặc trưng vật lí nào của âm


Câu 3: Độ to của âm liên quan đến đặc trưng vật lí nào của âm ?


Câu 4: Âm sắc là gì?


Câu 5: Chọn câu đúng.


Độ cao của âm


A. là một đặc trưng vật lí của âm.


B. là một đặc trưng sinh lí của âm., , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Một trong những niềm vui lành mạnh nhất, chắc chắn nhất và hào phóng nhất trong đời là vui mừng vì vận may của người khác.
One of the sanest, surest, and most generous joys of life comes from being happy over the good fortune of others.
Robert A Heinlein
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên