XtGem Forum catalog

Chương 2. Đặc trưng sinh lý của âm – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 59 SGK Vật Lý lớp 12
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  trang  59  SGK Vật Lý lớp 12


ĐỀ BÀI

Câu 1: Hãy kể ra những đặc trưng sinh lí của âm.


Câu 2: Độ cao của âm là gì ?Nó có liên quan đến đặc trưng vật lí nào của âm


Câu 3: Độ to của âm liên quan đến đặc trưng vật lí nào của âm ?


Câu 4: Âm sắc là gì?


Câu 5: Chọn câu đúng.


Độ cao của âm


A. là một đặc trưng vật lí của âm.


B. là một đặc trưng sinh lí của âm., , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Một vài trái tim được hàn gắn, một vài trái tim nát tan, mặc dù chẳng bao giờ có ai muốn vậy, bởi tình yêu luôn được thề thốt đầu bạc răng long. Tôi đã khóc, và cầu nguyện, và van xin, chỉ mong tình yêu bền vững. Hy vọng là tất cả những gì tôi cần, và đau đớn là tất cả những gì tôi tìm thấy.
Some hearts are broken and mended, others are shattered or torn, although it was never intended, for love is eternally sworn, I've cried and prayed and pleaded, for that love to hold its ground. Hope was all I needed, and pain was all I found.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên