Duck hunt

Chương 2. Đặc trưng sinh lý của âm – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 59 SGK Vật Lý lớp 12
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  trang  59  SGK Vật Lý lớp 12


ĐỀ BÀI

Câu 1: Hãy kể ra những đặc trưng sinh lí của âm.


Câu 2: Độ cao của âm là gì ?Nó có liên quan đến đặc trưng vật lí nào của âm


Câu 3: Độ to của âm liên quan đến đặc trưng vật lí nào của âm ?


Câu 4: Âm sắc là gì?


Câu 5: Chọn câu đúng.


Độ cao của âm


A. là một đặc trưng vật lí của âm.


B. là một đặc trưng sinh lí của âm., , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Điều khiến làm tình và đọc sách giống nhau nhất chính là việc trong chúng, thời gian và không gian rộng mở, khác biệt với thời gian và không gian có thể đo đếm được.
What makes lovemaking and reading resemble each other most is that within both of them times and spaces open, different from measurable time and space.
Italo Calvino
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên