Chương 2. Đặc trưng sinh lý của âm – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 59 SGK Vật Lý lớp 12
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  trang  59  SGK Vật Lý lớp 12


ĐỀ BÀI

Câu 1: Hãy kể ra những đặc trưng sinh lí của âm.


Câu 2: Độ cao của âm là gì ?Nó có liên quan đến đặc trưng vật lí nào của âm


Câu 3: Độ to của âm liên quan đến đặc trưng vật lí nào của âm ?


Câu 4: Âm sắc là gì?


Câu 5: Chọn câu đúng.


Độ cao của âm


A. là một đặc trưng vật lí của âm.


B. là một đặc trưng sinh lí của âm., , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khi sống sung túc, phẩm hạnh lớn nhất là sự điều độ. Còn khi gặp tai nạn, phẩm hạnh lớn nhất là sự kiên cường.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

80s toys - Atari. I still have