Bài 2: Các mạch điện xoay chiều (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
ĐỀ BÀI


Câu 1: Phát biểu định luật Ôm cho mạch điện xoay chiều chỉ có,

a) một tụ điện;


b) một cuộn cảm thuần.


Câu 2:  Dựa vào định luật Ôm, hãy so sánh tác dụng cản trở dòng điện xoay chiều thể hiện trong.


a) ZC;                                    b) ZL .


Câu 3: Điện áp giữa hai đầu của một tụ điện:


u = 100√2cos100πt (V)


Cường độ hiệu dụng trong mạch là I = 5A.


a) Xác định C.                 b) Viết biểu thức của i., , , , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu chân thực thường được gieo hạt, nhưng hiếm khi nảy mầm trên mặt đất.
True loves are often sown, but seldom grow on ground.
Edmund Spenser
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

The Soda Pop