XtGem Forum catalog

Bài 2: Các mạch điện xoay chiều (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
ĐỀ BÀI


Câu 1: Phát biểu định luật Ôm cho mạch điện xoay chiều chỉ có,

a) một tụ điện;


b) một cuộn cảm thuần.


Câu 2:  Dựa vào định luật Ôm, hãy so sánh tác dụng cản trở dòng điện xoay chiều thể hiện trong.


a) ZC;                                    b) ZL .


Câu 3: Điện áp giữa hai đầu của một tụ điện:


u = 100√2cos100πt (V)


Cường độ hiệu dụng trong mạch là I = 5A.


a) Xác định C.                 b) Viết biểu thức của i., , , , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Không thể nào chạy thẳng trên con đường vòng vèo.
You can't drive straight on a twisting road.
Ngạn ngữ Nga
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên