Bài 2: Các mạch điện xoay chiều (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
ĐỀ BÀI


Câu 1: Phát biểu định luật Ôm cho mạch điện xoay chiều chỉ có,

a) một tụ điện;


b) một cuộn cảm thuần.


Câu 2:  Dựa vào định luật Ôm, hãy so sánh tác dụng cản trở dòng điện xoay chiều thể hiện trong.


a) ZC;                                    b) ZL .


Câu 3: Điện áp giữa hai đầu của một tụ điện:


u = 100√2cos100πt (V)


Cường độ hiệu dụng trong mạch là I = 5A.


a) Xác định C.                 b) Viết biểu thức của i., , , , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sự tự do về chính trị, sự hòa bình của một quốc gia và chính cả khoa học là những món quà mà Định mệnh đánh thuế nặng nề bằng máu!
Political liberty, the peace of a nation, and science itself are gifts for which Fate demands a heavy tax in blood!
Balzac
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Ring ring