80s toys - Atari. I still have

Bài 3: Sóng dừng (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
ĐỀ BÀI


Câu 1: Sự phản xạ sóng trên vật cản cố định có đặc điểm gì ?

Câu 2: Sự phản xạ sóng trên vật cản tự do có đặc điểm gì ?


Câu 3: Sóng dừng được tạo thành vì nguyên nhân gì ?


Câu 4: Nút, bụng của sóng dừng là gì ?


Câu 5: Nêu điều kiện để có sóng dừng trên một sợi dây có hai đầu cố định.


Câu 6: Nêu điều kiện để có sóng dừng trên một sợi dây có một đầu cố định, một đầu tự do


Câu 7: Chọn câu đúng.


Tại điểm phải xạ thì sóng phản xạ :


A. luôn ngược pha với sóng tới., , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bạn có thể làm mọi thứ cho người mình yêu, ngoại trừ việc yêu họ lần nữa.
You will be doing anything for the one you love, except love them again.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên