Duck hunt

Bài 3: Sóng dừng (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
ĐỀ BÀI


Câu 1: Sự phản xạ sóng trên vật cản cố định có đặc điểm gì ?

Câu 2: Sự phản xạ sóng trên vật cản tự do có đặc điểm gì ?


Câu 3: Sóng dừng được tạo thành vì nguyên nhân gì ?


Câu 4: Nút, bụng của sóng dừng là gì ?


Câu 5: Nêu điều kiện để có sóng dừng trên một sợi dây có hai đầu cố định.


Câu 6: Nêu điều kiện để có sóng dừng trên một sợi dây có một đầu cố định, một đầu tự do


Câu 7: Chọn câu đúng.


Tại điểm phải xạ thì sóng phản xạ :


A. luôn ngược pha với sóng tới., , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Yếu làm mồi ăn cho kẻ mạnh, kẻ muốn sống tồn phải trải qua sự chiến thắng kẻ thù địch.
Ngạn ngữ Trung Quốc
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên