Insane

Bài 5: Tia X (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
ĐỀ BÀI


Câu 1: Tia X

Câu 2: Trình bày cấu tạo và hoạt động của ống Cu-lít-giơ ?


Câu 3: Nêu các tính chất và tác dụng của tia X?


Câu 4: Nêu tên các sóng và tia trong thang sóng điện từ theo thứ tự từ bước sóng ngắn đến bước sóng dài ?


Câu 5:  Chọn câu đúng


Tia X có bước sóng


A. Lớn hơn tia hồng ngoại.


B. Lớn hơn tia tử ngoại.


C. Nhỏ hơn tia tử ngoại., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu chân thực vĩnh cửu, vô biên và luôn luôn là chính nó. Nó bình đẳng, trong sáng, không có những thể hiện hung bạo: người ta thấy nó với tóc bạc và luôn luôn giữ một trái tim trẻ trung.
True love is eternal, infinite, and always like itself. It is equal and pure, without violent demonstrations: it is seen with white hairs and is always young in the heart.
Balzac
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên