Disneyland 1972 Love the old s

Bài 3: Con lắc đơn (Giải bài tập 4,5,6,7)
I. Lý thuyết Con lắc đơn


1. Với con lắc đơn, thành phần lực kéo vật về vị trí cân bằng là

P1 = – mgs/l= ma = ms” hay s” = – gs/l= – ω 2s


trong đó, s là li độ cong của vật đo bằng mét (m), l là chiều dài của con lắc đơn đo bằng mét (m). Đó là phương trình động lực học của con lắc đơn.


2. Con lắc đơn dao động điều hòa với phương trình:


s = S0cos(ωt + φ) hoặc α = α0cos(ωt + φ); với α = s/l; α0 = S0/l


3. Chu kì, tần số, tần số góc: Bài 3: Con lắc đơn (Giải bài tập 4,5,6,7)


Trong đó: g là gia tốc rơi tự do (m/s2), là chiều dài của con lắc (m).


4. Năng lượng của con lắc đươn


– Động năng: Wđ =1/2.mv2., , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nếu nỗi đau đớn, khổ sở của bạn là một gánh nặng, thì bạn hãy tìm đến để chia sẻ và xoa dịu nỗi đau tương tự ở người khác và mang đến cho họ niềm hy vọng.
Nick Vujicic
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên