Insane

Chương 3. Dòng điện trong chất điện phân – Hướng dẫn giải bài tập 8, 9, 10, 11 trang 85 SGK Vật Lý lớp 11
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 trang  85  SGK Vật Lý lớp 11


ĐỀ BÀI

Câu 8: Phát biểu nào là chính xác


Dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyển dời có hướng của


A. Các chất tan trong dung dịch


B. Các ion dương trong dung dịch


C. Các ion dương và ion âm dưới tác dụng của điện trường trong dung dịch


D. Các ion dương và ion âm theo chiều điện trường trong dung dịch


Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Để sống, chúng ta phải tranh đấu không ngừng, chúng ta phải có lòng can đảm để hạnh phúc.
To live we must conquer incessantly, we must have the courage to be happy.
Henri Frederic Amiel
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên