Pair of Vintage Old School Fru

Chương 3. Dòng điện trong chất điện phân – Hướng dẫn giải bài tập 8, 9, 10, 11 trang 85 SGK Vật Lý lớp 11
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 trang  85  SGK Vật Lý lớp 11


ĐỀ BÀI

Câu 8: Phát biểu nào là chính xác


Dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyển dời có hướng của


A. Các chất tan trong dung dịch


B. Các ion dương trong dung dịch


C. Các ion dương và ion âm dưới tác dụng của điện trường trong dung dịch


D. Các ion dương và ion âm theo chiều điện trường trong dung dịch


Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Mỗi ngày, khi thức dậy, bạn hãy nghĩ rằng hôm nay tôi may mắn còn sống, tôi có cuộc sống con người quý giá, tôi sẽ không phí phạm cuộc sống này.
Everyday, think as you wake up, today I am fortunate to be alive, I have a precious human life, I am not going to waste it.
Dalai Lama
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên