Bài 3: Mạch có R, L, C mắc nối tiếp (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6)
ĐỀ BÀI


Câu 1: Phát biểu mối quan hệ giữa sự biến thiên theo thời gian của từ trường và điện trường xoáy.

Câu 2: Phát biểu mối quan hệ giữa sự biến thiên theo thời gian của điện trường và từ trường.


Câu 3: Điện từ trường là gì?


Câu 4: Ở đâu xuất hiện điện từ trường?


A. Xung quanh một dòng điện đứng yên.


B. Xung quanh một  dòng điện không đổi


C. Xung quanh một ống dây điện


D. Xung quanh chỗ có tia lửa điện.


Câu 5: Hãy chọn câu đúng., , , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khi cuộc đời đẩy ngã bạn, hãy cố hạ cánh bằng lưng. Bởi vì nếu bạn có thể nhìn lên, bạn có thể đứng dậy. Hãy để lý trí kéo bạn dậy.
When life knocks you down, try to land on your back. Because if you can look up, you can get up. Let your reason get you back up.
Les Brown
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog