Ring ring

Bài 3: Mạch có R, L, C mắc nối tiếp (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6)
ĐỀ BÀI


Câu 1: Phát biểu mối quan hệ giữa sự biến thiên theo thời gian của từ trường và điện trường xoáy.

Câu 2: Phát biểu mối quan hệ giữa sự biến thiên theo thời gian của điện trường và từ trường.


Câu 3: Điện từ trường là gì?


Câu 4: Ở đâu xuất hiện điện từ trường?


A. Xung quanh một dòng điện đứng yên.


B. Xung quanh một  dòng điện không đổi


C. Xung quanh một ống dây điện


D. Xung quanh chỗ có tia lửa điện.


Câu 5: Hãy chọn câu đúng., , , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tiếng cười ồn ào thể hiện sự trống rỗng của tâm hồn.
Olivier Goldsmith
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên