pacman, rainbows, and roller s

Vật Lý

HocTap321.XtGem.Com cung cấp miễn phí tài liệu học tập lớp 8 môn Vật Lý

Chương I – Tiết 2 : Vận tốc – Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lí 8 từ bài C1 đến C8 – Trang 8, 9

Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lí 8 từ bài C1 đến C8 – Trang 8, 9 C1. Làm thế nào để biết ai chạy nhanh, ai chạy chậm ?

Chương I – Tiết 4 : Biểu diễn lực – Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lí 8 các bài C1, C2, C3 – Trang 15, 16

Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lí 8 các bài C1, C2, C3 – Trang 15, 16 C1. Hãy mô tae thí nghiệm trong hình 4.1, hiện tượng trong hì

Chương I -Tiết 5 : Sự cân bằng lực – Quán tính – Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lí 8 từ bài C1 đến C8 – Trang 17, 18, 19

Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lí 8 từ bài C1 đến C8 – Trang 17, 18, 19 C1. Hãy kể tên và biểu diễn các lực tác dụng lên quyên sách

Chương I – Tiết 6 : Lực ma sát – Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lí 8 từ bài C1 đến C9 – Trang 21 đến 23

Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lí 8 từ bài C1 đến C9 – Trang 21 đến 23 C1. Hãy tìm ví dụ về lực ma sát trượt trong đời sống và kĩ t

Chương I -Tiết 7 : Áp suất – Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lí 8 từ bài C1 đến C5 – Trang 25 đến 27

Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lí 8 từ bài C1 đến C5 – Trang 25 đến 27 C1. Trong số các lực được ghi ở dưới hình 7.3a, b thì lực nà

Chương I – Tiết 9 : Áp suất chất lỏng – Bình thông nhau – Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lí 8 từ C1 đến C9 – Trang 28 đến 31

Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lí 8 từ C1 đến C9 – Trang 28 đến 31 C1. Các màng cao su bị biến dạng (h. 8.3b) chứng tỏ điều gì ?

Chương I – Tiết 12 : Sự nổi – Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lí 8 từ bài C1 đến C9 – Trang 43, 44

Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lí 8 từ bài C1 đến C9 – Trang 43, 44 C1. Một vật ở trong lòng chất lỏng chịu tác dụng của những lực

Chương I – Tiết 13 : Công cơ học – Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lí 8 từ bài C1 đến C7 – Trang 46, 47, 48

Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lí 8 từ bài C1 đến C7 – Trang 46, 47, 48. C1. Từ các trường hợp quan sát ở trên, em có thể cho biết

Chương I -Tiết 15 : Công suất – Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lí 8 từ bài C1 đến C6 – Trang 52, 53

Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lí 8 từ bài C1 đến C6 – Trang 52, 53 C1. Tính công thực hiện được của anh An và anh Dũng.

Chương I – Tiết 16 : Cơ năng – Thể năng – Động năng – Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lí 8 từ bài C1 đến C10 – Trang 55, 56, 57

Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lí 8 từ bài C1 đến C10 – Trang 55, 56, 57 C1. Nếu đưa quả nặng lên một độ cao nào đó (h. 16.1b) thì

Chương I – Tiết 17 : Sự chuyển hoá cơ năng – Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lí 8 từ bài C1 đến C9 – Trang 59, 60, 61

Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lí 8 từ bài C1 đến C9 – Trang 59, 60, 61 C1. Độ cao và vận tốc của quả bóng thay đổi thế nào trong t

Chương I – Tiết 1 : Ôn tập tổng kết chương I – Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lí 8 từ bài 1 đến 5 – Trang 65

Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lí 8 từ bài 1 đến 5 – Trang 65 1. Một người đi xe đạp xuống một cái dốc dài 100m hết 25s. Xuống hết

Chương II : Nhiệt học – Tiết 1 : Các chất được cấu tạo như thế nào ? – Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lí 8 từ bài C1 đến C5 – Trang 69, 70

Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lí 8 từ bài C1 đến C5 – Trang 69, 70 C1. Hãy lấy 50cm³ cát đổ vào 50cm³ ngô rồi lắc nhẹ xem có được
Ngẫu Nhiên