XtGem Forum catalog

Chương I – Tiết 12 : Sự nổi – Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lí 8 từ bài C1 đến C9 – Trang 43, 44
Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lí 8 từ bài C1 đến C9 – Trang 43, 44


C1. Một vật ở trong lòng chất lỏng chịu tác dụng của những lực nào, phương và chiều của chúng có giống nhau không ?

Hướng dẫn giải


Một vật trong lòng chất lỏng chịu tác dụng của trọng lực P và lực đẩy Acsimet. Hai lực này cùng phương, ngược chiều. Trọng lực P hướng từ trên xuống dưới còn lực F hướng từ dưới lên trên.


C2. Có thể xảy ra ba trường hợp sau đây với trọng lượng P của vật và độ lớn F (A) của lực đẩy Acsimet :


Chương I – Tiết 12 : Sự nổi – Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lí 8 từ bài C1 đến C9 – Trang 43, 44


Hãy vẽ vecto lực tương tác với ba trườn hợp trên hình 12. 1a, b, c và chọn cụm từ thích hợp trong số các cụm từ dưới đây cho các chỗ trống ở dưới các câu hình 12. 1.


(1) Chuyển động lên trên (nổi lên mặt thoáng)


(2) Chuyển động xuống dưới (chìm xuống đáy bình)


(3) Đứng yên (lơ lửng trong chất lỏng), , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Phải có hai người mới nói lên được sự thật: một người nói, và một người nghe.
It takes two to speak the truth: one to speak, and another to hear.
Henry David Thoreau
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên