The Soda Pop

Chương II : Nhiệt học – Tiết 1 : Các chất được cấu tạo như thế nào ? – Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lí 8 từ bài C1 đến C5 – Trang 69, 70
Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lí 8 từ bài C1 đến C5 – Trang 69, 70


C1. Hãy lấy 50cm³ cát đổ vào 50cm³ ngô rồi lắc nhẹ xem có được 100cm³ hỗn hợp cát và ngô không ? Giải thích tại sao ?

Hướng dẫn giải


Không thể được 100cm³ được bởi các khoảng trống giữa các hạt ngô lớn hơn khoảng trống giữa các hạt cát mà cát có chu vi nhỏ hơn ngô nên sẽ lấp vào những khoảng trống giữa những hạt ngô.


C2. Hãy dùng cách giải thích sự hụt thể tích trong thí nghiệm trộn cát vào ngô để giải thích sự hụt thể tích trong thí nghiệm trộn rượu với nước


Hướng dẫn giải


HS tự thực hiện.


C3. Thả một cục đường vào một cốc nước rồi khuấy đều lên. Đường tan và nước có vị ngọt. Tại sao có điều đó ?


Hướng dẫn giải


Khi khuấy lên, các phân tử đường xen lẫn vào các khoảng cách giữa các phân tử nước cũng như các phân tử nước xen vào khoảng cách giữa các phân tử đường => hỗn hợp nước đường., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi đã đau khổ quá nhiều ở thế giới này để hy vọng vào một thế giới khác.
I have suffered too much in this world not to hope for another.
Jean Jacques Rousseau
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên