Chương I – Tiết 16 : Cơ năng – Thể năng – Động năng – Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lí 8 từ bài C1 đến C10 – Trang 55, 56, 57
Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lí 8 từ bài C1 đến C10 – Trang 55, 56, 57


C1. Nếu đưa quả nặng lên một độ cao nào đó (h. 16.1b) thì nó có cơ năng không ? Tại sao ?

Hướng dẫn giải


Qủa nặng A chuyển động xuống phía dưới làm căng sợi dây. Sức nặng của sợi dây làm thỏi gỗ B chuyển động, tức là thực hiện công.


Như vậy quả nặng A đưa lên độ cao nào đó có khả năng sinh công, tức là có cơ năng.


C2. Lúc này lò xo có cơ năng. Bằng cách nào để biết được lò xo có cơ năng ?


Hướng dẫn giải


Đốt cháy sợi dây, lò xo đẩy miếng gỗ lên cao tức là thực hiện công. Lò xo khi biến dạng do bị nén nên có cơ năng.


C3. Hiện tượng sẽ xảy ra như thế nào ?


Hướng dẫn giải, , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Có những điều tôi không thể ép buộc. Tôi phải thích ứng. Có những lúc mà sự thay đổi lớn nhất cần đến là sự thay đổi quan điểm của tôi.
There are things I can't force. I must adjust. There are times when the greatest change needed is a change of my viewpoint.
Denis Diderot
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Duck hunt