Snack's 1967

Chương II – Tiết 5 : Đối lưu – Bức xạ nhiệt – Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lí 8 từ bài C1 đến C12 – Trang 80, 81, 82
Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lí 8 từ bài C1 đến C12 – Trang 80, 81, 82


C1. Nước màu tím di chuyển thành dòng từ dưới lên rồi từ trên xuống hay di chuyển hỗn độn mọi phương ?

Hướng dẫn giải


Nước màu tím di chuyển thành dòng từ dưới lên rồi từ trên xuống.


C2. Tại sao lớp nước ở dưới được đun nóng lại đi lên phía trên, còn lớp nước lạnh ở trên lại di chuyển xuống dưới (Hãy nhớ lại điều kiện để vật nổi lên, chìm xuống đã học trong phần Cơ học).


Hướng dẫn giải


Lớp nước ở dưới nóng lên trước, nở ra, trọng lượng riêng của nó trở nên nhỏ hơn trọng lượng riêng của lớp nước lạnh ở trên. Do đó lớp nước nóng nổi lên còn lớp nước lạnh chìm xuống tạo thành dòng đối lưu.


C3. Tại sao biết được nước trong cốc đá nóng lên ? Sự truyền nhiệt năng nhờ tạo thành các dòng như trong thí nghiệm trên gọi là sự đối lưu. Sự đối lưu cũng xảy ra trong chất khí.


Hướng dẫn giải


Nhờ thiết kế ta sẽ biết được nước trong cốc đá nóng lên., , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Trái tim bạn tan vỡ vẫn là chưa đủ bởi giờ trái tim ai cũng tan vỡ.
It isn't enough for your heart to break because everybody's heart is broken now.
Allen Ginsberg
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên