Ring ring

Chương I – Tiết 2 : Vận tốc – Hướng dẫn giải bài tập SBT Vật lí 8 từ bài 2.1 đến 2.15
Hướng dẫn giải bài tập SBT Vật lí 8 từ bài 2.1 đến 2.15


2.1. Đơn vị vận tốc là:

A. km.h           B. m.s              C. km/h           D.s/m


Giải


=> Chọn C. km/h


2.2. Chuyển động của phân tử hyđrô ở 0oC có  vận tốc 1692m/s, của vệ tinh nhân tạo của Trái Đất có vận tốc 28800km/h. Hỏi chuyển động nào nhanh hơn ?


Giải


Đổi về cùng đơn vị rồi so sánh


v……


Chuyển động của vệ tinh nhân tạo của trái đất nhanh hơn, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Có hai kiểu giáo dục. Một kiểu dạy chúng ta làm thế nào để sống, và kiểu còn lại dạy chúng ta phải sống như thế nào.
There are two educations. One should teach us how to make a living and the other how to live.
John Adams
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên