80s toys - Atari. I still have

Chương II – Tiết 6 : Công thức tính nhiệt lượng – Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lí 8 từ bài C1 đến C10 – Trang 84, 85, 86
Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lí 8 từ bài C1 đến C10 – Trang 84, 85, 86


C1. Trong thí nghiệm trên, yếu tố nào ở hai cố được giữ giống nhau, yếu tố nào được thay đổi ? Tại sao phải làm như thế ? Hãy tìm số thích hợp cho các ô trống ở hai cột cuối bảng 24.1 biết nhiệt lượng ngọn lửa đèn cồn còn truyền cho nước tỉ lệ với thời gian đun.

Hướng dẫn giải


Độ tăng nhiệt độ và chất làm vật được giũ giống nhau, khối lượng khác nhau. Để tìm hiểu mối quan hệ giữa nhiệt lượng và khối lượng.


C2. Từ thí nghiệm trên có thể kết luận gì về mối quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên và khối lương của vật.


Hướng dẫn giải


Khối lượng càng lớn thì nhiệt lượng vật thu vào càng lớn.


C3. Trong thí nghiệm phải giữ không đổi yếu tố nào ? Muốn vậy phải làm thế nào ?


Hướng dẫn giải


Phải giữ khối lượng và chất làm vật giống nhau. Muốn vậy hai cốc phải đựng một lượng nước., , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đừng bao giờ tìm niềm vui trong bất hạnh của người khác.
Never find your delight in another's misfortune.
Publilius Syrus
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên