XtGem Forum catalog

Unit 14: Free Time Fun (Giải Trí Lúc Nhàn Rỗi)

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 7 unit 14 Free Time Fun (Giải Trí Lúc Nhàn Rỗi). Trong bài nài chúng ta sẽ tìm hiểu 2 phần: What Is On (Điều Gì Đang Xảy Ra Vậy) và Time For TV (Giờ Xem Truyền Hình)

UNIT 14: FREE TIME FUN

GIẢI TRÍ LÚC NHÀN RỖI

 

THAM KHẢO ĐÁP ÁN CÁC PHẦN SAU:

 Time For TV Unit 14 Lớp 7 Trang 139 SGK

 What Is On Unit 14 Lớp 7 Trang 144 SGK

 

 

A. TIME FOR TV (GIỜ XEM TRUYỀN HÌNH),

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ai có ý đi tìm một người bạn không có một tật xấu nào cả, người đó sẽ không tìm thấy được bạn.
Ngạn ngữ Thổ Nhĩ Kỳ
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên