XtGem Forum catalog

Unit 14: Free Time Fun (Giải Trí Lúc Nhàn Rỗi)

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 7 unit 14 Free Time Fun (Giải Trí Lúc Nhàn Rỗi). Trong bài nài chúng ta sẽ tìm hiểu 2 phần: What Is On (Điều Gì Đang Xảy Ra Vậy) và Time For TV (Giờ Xem Truyền Hình)

UNIT 14: FREE TIME FUN

GIẢI TRÍ LÚC NHÀN RỖI

 

THAM KHẢO ĐÁP ÁN CÁC PHẦN SAU:

 Time For TV Unit 14 Lớp 7 Trang 139 SGK

 What Is On Unit 14 Lớp 7 Trang 144 SGK

 

 

A. TIME FOR TV (GIỜ XEM TRUYỀN HÌNH),

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Không có gì là vĩnh viễn trên thế giới độc ác này
thậm chí cả những rắc rối của chúng ta.
Nothing is permanent in this wicked world
not even our troubles.
Charlie Chaplin
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên