Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Lịch Sử 8-Bài 8 -SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KỸ THUẬT , KHOA HỌC , VĂN HỌC VÀ NGHỆ THUẬT THẾ KỶ XVIII-XIXSử 8-Bài 8 -SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KỸ THUẬT , KHOA HỌC , VĂN HỌC VÀ NGHỆ THUẬT THẾ KỶ XVIII-XIXI. NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU VỀ KỸ THUẬT .* Thế kỷ XIX được xem là thế kỷ của sắt , máy móc và động cơ hơi nước ,vì sao?- Máy móc đầu tiên xuất hiện ở Anh , sau đó là Âu ,Mỹ tạo nên cách mạng công nghiệp, máy móc được sử dụng trong sản xuất .- Lao động bằng máy móc đã thay thế lao động bằng cơ bắp của con người.- Đại đa số những tiến bộ về kỹ thuật đều gắn liền với sắt ,máy móc và hơi nước .- Sắt là nguyên liệu chủ yếu để sản xuất máy móc nên thế kỷ XIX được gọi là thế kỷ của sắt, máy móc và động cơ hơi nước. Dầu mỏ và than đá được sử dụng.* Những tiến bộ về kỹ thuật trong các lĩnh vực công nghiệp , giao thông vận tải , nông nghiệp và quân sự trong thế kỷ XIX :

ggggggg
, , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thôi thúc muốn có những chuyến đi là một trong những dấu hiệu đầy hi vọng của sự sống.
The impulse to travel is one of the hopeful symptoms of life.
Agnes Repplier
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên