XtGem Forum catalog

Chương I -Tiết 5 : Sự cân bằng lực – Quán tính – Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lí 8 từ bài C1 đến C8 – Trang 17, 18, 19
Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lí 8 từ bài C1 đến C8 – Trang 17, 18, 19


C1. Hãy kể tên và biểu diễn các lực tác dụng lên quyên sách, quả cầu, quả bóng có trọng lượng lần lượt là 3N, 0,5N, 5N bằng các vecto lực. Nhận xét về điểm đặt cường độ, phương và chiều của các lực cân bằng.

Hướng dẫn giải


Chương I -Tiết 5 : Sự cân bằng lực – Quán tính – Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lí 8 từ bài C1 đến C8 – Trang 17, 18, 19


Mỗi cặp lực này là lực cân bằng. Chúng có cùng điểm đặt, cùng phương, cùng độ lớn nhưng ngược chiều.


Chương I -Tiết 5 : Sự cân bằng lực – Quán tính – Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lí 8 từ bài C1 đến C8 – Trang 17, 18, 19


C2. Tại sao quả cân A ban đầu đứng yên ?


Hướng dẫn giải


Qủa cân A chịu tác dụng của hai lực :  • Trọng lực P và sức nặng T của dây.

  • Hai lực này cân bằng


C3. Đặt thêm một quả nặng A’ lên quả cân A (h. 5.3b). Tại sao quả cân A cùng với A’ sẽ chuyển động nhanh dần ?, , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thế giới không có tình yêu là thế giới đã chết.
A loveless world is a dead world.
Albert Camus
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên