Chương II: Cảm ứng – Tập tính của động vật (tiếp) – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 11 trang 132
Chương II: Cảm ứng – Tập tính của động vật (tiếp) – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 11 trang 132


I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

–        Các hình thức học tập của động vật chủ yếu là quen nhờn, in vết, điều kiện hóa đáp ứng, điều kiện hóa hành động, học ngầm và học khôn.


–        Các dạng tập tính phổ biến ở động vật là tập tính kiếm ăn, tập tính bảo vệ lãnh thổ, tập tính sinh sản, tập tính di cư và tập tính xã hội.


–        Một số ứng dụng về tập tính như dạy chim, thú biển diễn trong rạp xiếc, dạy chim ưng và chó đi săn, dạy chó bắt kẻ gian,_


–        Một số tập tính chỉ có ở người như giữ gìn vệ sinh môi trường, tập thể dục buổi sáng.


II. GỢI Ý TRẢ LỜI CẤU HỎI SÁCH GIÁO KHOA


                          PHẦN TÌM HIỂU VÀ THẢO LUẬN


Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Giúp bạn bè khi họ cần thật dễ dàng, nhưng dành cho họ thời gian không phải lúc nào cũng thuận lợi.
To help a friend in need is easy, but to give him your time is not always opportune.
Charlie Chaplin
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog