XtGem Forum catalog

Chương II: Cảm ứng – Tập tính của động vật (tiếp) – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 11 trang 132
Chương II: Cảm ứng – Tập tính của động vật (tiếp) – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 11 trang 132


I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

–        Các hình thức học tập của động vật chủ yếu là quen nhờn, in vết, điều kiện hóa đáp ứng, điều kiện hóa hành động, học ngầm và học khôn.


–        Các dạng tập tính phổ biến ở động vật là tập tính kiếm ăn, tập tính bảo vệ lãnh thổ, tập tính sinh sản, tập tính di cư và tập tính xã hội.


–        Một số ứng dụng về tập tính như dạy chim, thú biển diễn trong rạp xiếc, dạy chim ưng và chó đi săn, dạy chó bắt kẻ gian,_


–        Một số tập tính chỉ có ở người như giữ gìn vệ sinh môi trường, tập thể dục buổi sáng.


II. GỢI Ý TRẢ LỜI CẤU HỎI SÁCH GIÁO KHOA


                          PHẦN TÌM HIỂU VÀ THẢO LUẬN


Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi càng sống lâu, đọc nhiều, kiên nhẫn hơn và lo lắng tìm hiểu nhiều hơn, tôi dường như càng biết ít đi... Hãy biết vừa phải. Có lòng khoan dung. Sống nhún nhường. Như thế là đủ.
The longer I live, the more I read, the more patiently I think, and the more anxiously I inquire, the less I seem to know...Do justly. Love mercy. Walk humbly. This is enough.
John Adams
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên