Duck hunt

Chương I – Tiết 6 : Lực ma sát – Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lí 8 từ bài C1 đến C9 – Trang 21 đến 23
Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lí 8 từ bài C1 đến C9 – Trang 21 đến 23


C1. Hãy tìm ví dụ về lực ma sát trượt trong đời sống và kĩ thuật

Hướng dẫn giải


Ví dụ :  • Khi phanh xe, bánh xe ngừng quay. Mặt lốp trượt trên đường xuất hiện ma sát trượt làm xe nhanh chóng dừng lại.

  • Ma sát giữa trục quạt bàn với ổ trục

  • Ma sát giữa dây cung ở cần kép của đàn nhị, violon…với dây đàn


C2. Hãy tìm thêm ví dụ về lực ma sát lăn trong đời sống và kĩ thuật


Hướng dẫn giải


Ví dụ :  • Ma sát sinh ra ở các viên bi đệm giữa trục quay với ổ trục

  • Khi dịch chuyển vật nặng có thể kể những thanh hình trụ làm con lăn. Ma sát giữa con lăn với mặt trượt là ma sát lăn.


C3. Trong các trường hợp vẽ ở hình 6. 1, trường hợp nào có lực ma sat trượt, trường hợp nào có lực ma sát lăn.


Chương I – Tiết 6 : Lực ma sát – Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lí 8 từ bài C1 đến C9 – Trang 21 đến 23


Từ hai trường hợp trên em có nhận xét gì về cường độ của lực ma sát trượt và lực ma sát lăn, , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy thắp sáng ngày mai bằng ngày hôm nay!
Light tomorrow with today!
Elizabeth Barrett Browning
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên